چکونه می توان به حضرت حجت (عج) راه پیدا کرد؟

اگر انتظار کامل شود و محبت به حد کمال برسد طوری می شود که حضرت را در ظاهر ببیند یا نبیند در یقین او اثر نداردبلکه در همه وقت با قلب خود مشاهده می کند.

کسی که غیبت و ظهور حضرت حجت (عج) برایش یکسان باشد به حضرت راه پیدا میکند.

/ 0 نظر / 33 بازدید